Ռադիո 1

Advertisements

ՄԵՐ ԲԱԿԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Մեր բակը շատ կեղտոտ է, պետք է մաքրել։ Բակում դաշտ չկա, որ խաղան երեխաները։ Ավտոմեքենաները բակում շատ շատ են, պիտի ուրիշ տեղ կանգնեն։ Ամբողջ ժամանակ գիշերը դրսում բղավում էին, չէին թողնում քնեինք։ Խաղահրապարակը փոքր է, մի քիչ պետք է մեծացնել։

MERRY CHRISTMAS

Hello Tom!                                                                    Hello David!

How are you?                                                               I am fine, and how are you?

I am  fine, too.                                                               Why?

It’s Christmas time.                                                      Do you like Christmas?

I like Christmas very much, and you?                     I like Christmas very much, too.

Bye David.                                                                     Bye Tom.

tre